تقديم به بي وفايي هاي زمانه

 

 

پريرا !!!

خبر خوش!

با چشمهاي پر از  سيماي خاطرات  سبز و زردت بخوان:

«مراسم گيسوبران باران است»

با همان حنجره زخمي ات باز مگو

چي؟!

آري

همين امسال  دم دماي غروب  روز جمعه هفته  اخر ماه ششم

همزمان با جشن تولد من

مراسم گيسوبران فرشتگان است در عزاي مرگ من!

توهم باش

«مراسم گيسوبران فرشتگان است»

مبادا تو را آنجا كم بينم

بگذار صداي خنده هايت گوش فرشتگان عزادار را كر كند

اري

قرار ما جاي دگر بود

ليك از  تقدير زمانه گريز نيست

باز مي گويم و مي گويم

در «مراسم گيسوبران فرشتگان » تو هم  باش

16/4/93

تنهاي تنها

+ نوشته شده در  سه شنبه 1393/04/17ساعت 12:8  توسط تنهاي تنها  |